STOKKE INDUSTRI AS

Om oss

Stokke Industri AS er et familieselskap eiet av Rune Stokke, Maria Loen og deres barn. Selskapet fokuserer på investeringer innen områdene industri, eiendom og finans. Vi søker investeringer der vår industrielle kompetanse og historie kan utgjøre en forskjell.

Grunnlaget for selskapet er bygget gjennom over 85 års industrielt virke. Det er tuftet på holdninger og verdier skapt i selskapene til familiene Stokke (Georg Stokke startet i 1932) og Ulstein (Martin Ulstein startet i 1917). Verdiene skal forvaltes med dette i tankene; Engasjement og takhøyde, moderat risiko som vi forstår, langsiktig reell verdistigning.

Vi utvikler gode, sterke og langsiktige relasjoner til mennesker og miljø som er interessante. Vi jobber sammen med andre der dette skaper engasjement, verdier for samfunn og selskap og reduserer risiko.

#

Stokke Industri – bakgrunn og historie

2014-2017

Rune Stokke og Maria Loen slår sammen sine aktiva i ett selskap og etablerer Stokke Industri AS. Egenkapitalen er drøye to milliarder kroner. Geir Løseth og Thomas Øybø investerer også inn i selskapet, der de arbeider som partnere sammen med Rune Stokke. Stokke Industri har engasjert seg i flere eiendomsprosjekter med sterke aktører i bransjen og har en finansiell portefølje som forvaltes med støtte fra ledende rådgiver. Det arbeides løpende med å finne flere direkteinvesteringer der Stokke Industri kan få en større eierandel (majoritet eller større minoritet) og aktivt bidra til bedriftenes langsiktige verdiutvikling.

2014

Stokke AS (barneutstyrsbedriften) selges til NXMH. Bedriften omsatte da NOK 1130 mill og hadde en EBITDA på 230 mill (2013). STOKKE var utviklet til et ledende globalt brand innen barneutstyr.

2003

Eierne av Stokke beslutter å rendyrke selskapet til å bli et internasjonalt brand med fokus på barneutstyr. «In the best interest of the child». I perioden 2003 til 2009 selges bedriftene Wonderland (madrasser), Varier (bevegelige møbler) og Fora Form (kontor og kontraktsmøbler) ut. I tillegg selges alle fabrikkanlegg i Norge. Barneområdet omsetter i 2003 for ca. NOK 300 mill.

1960-2003

Møbelprodusenten Stokke Fabrikker AS ekspanderer, etablerer nye virksomheter og kjøper konkurrenter. Stokke Gruppen AS etableres på slutten av 90 tallet om omsetter da vel 700 mill. fordelt på flere forretningsområder. En har 7 fabrikker i Norge og ca. 600 ansatte. I denne perioden etableres Vågå Bruk AS (furumøbler), Westnofa Industrier AS (industriskum, madrasser, plastprodukter), Wonderland AS og en kjøper opp Tennfjord Møbelfabrikk AS, Vatne Møbler AS, Møremøbler AS (VM og MM ble senere Fora Form AS). Sterk internasjonal ekspansjon gjennom etablering av ti salgsselskaper i viktige markader.

1997

Kåre Stokke (f.1937) er eier fra 1964 frem til 1997, da Rune Stokke (f.1961) overtar som ny majoritetseier i 3dje generasjon. Runes tre søsken er medeiere frem til 2014.

1956

Møller og Stokke blir til Stokke Fabrikker AS ved at Bjarne Møller kjøpes ut etter krigen. Bedriften blir industrialisert i etterkrigsårene, blant annet inspirert av Georg Stokkes tur til USA under Marshall hjelpen, der maskiner og utstyr ble kjøpt inn. Stokke Fabrikker AS er blant de første norske bedriftene som systematisk satser på samarbeid med norske designere i sitt utviklingsarbeid.

1932

Georg Stokke (1911-2013) starter sammen med sin læremester innen møbelfaget, Bjarne Møller bedriften Møller og Stokke. Bedriften var et klassisk møbelsnekker verksted der en laget enkeltmøblement på ordre.